CÀI ĐẶT THIẾT BỊ XEM GAS

Để cài đặt thiết bị XEMGAS

  • Chọn thiết bị để kết nối
  • Nếu chưa có thiết bị chọn nút ĐẶT MUA

QUÉT THIẾT BỊ GASSIEUTOC

Quét thiết bị để thiết bị sử dụng 3G hay wifi